中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> informacje o Oddziale >> Opłaty i prowizje

Taryfa Opłat i Prowizji dla klientów Instytucjonalnych


 
LP SZCZEGÓŁY USŁUGI PROWIZJA
I.Rachunki Bankowe i Rozliczenia pieniężne
1 Standardowe administrowanie rachunkiem w oddziale banku 18 zł
- otwarcie i prowadzenie rachunku obejmujące nielimitowany transfer środków pieniężnych pomiędzy rachunkami Klienta otwartymi w oddziale banku
2 Opłata za wyciągi bankowe:  
a) Wyciągi bankowy miesięczny Bez opłat
b) W każdym innym przypadku / za każdą stronę wyciągu bankowego 10 zł
3 Wpłata gotówkowa na rachunek Klienta w złotówkach /od kwoty opłaty 0.50%
Min. 15.00 zł
4 Wpłata gotówkowa/ banknoty/ na rachunek Klienta w innej walucie niż polski złoty/ od kwoty wpłaty 1.00%
Min. 15.00 zł
5 Wpłata gotówkowa/ bilon/ na rachunek Klienta w innej walucie niż polski złoty/ od kwoty wpłaty 30.00%
Min. 30.00 zł 
6 Wpłata gotówkowa/ banknoty/ na rachunek Klienta w walucie rachunku innej niż złotówka/ od kwoty wpłaty 1.00%
Min. 15.00 zł
7 Wpłata gotówkowa/ bilon/ na rachunek innego Klienta banku w walucie rachunku/ innej niż złotówka/ od kwoty wpłaty 30.00%
Min. 30.00 zł
8 Wypłata gotówkowa z rachunku Klienta w złotówkach/ od kwoty wypłaty 0.15%
Min. 10.00 zł
9 Wypłata gotówkowa z rachunku Klienta w walucie rachunku innej niż złotówka/ od kwoty wypłaty 1.00%
Uwaga:
Standardowy termin realizacji wypłaty gotówkowej wymagający wcześniejszego zamówienia:
a/ dla walut polski złoty, chiński juan, EURO, dolar amerykański powyżej kwoty 50 000 zł lub równowartości tej kwoty w walutach chiński juan, EURO, dolar amerykański – Klienta dostarcza zamówienie do godziny 10.00 na dwa robocze przed dokonaniem wypłaty
10 Przyjęcie papierowej lub faksowej instrukcji dotyczącej wypłaty gotówkowej z rachunku wymagającej wcześniejszego zamówienia 20.00 zł
11 Niedokonanie wypłaty gotówkowej przygotowanej na zamówienie z przyczyn leżących po stronie Klienta – od zamówionej kwoty wypłaty 0.30%
Min. 10.00 zł
12 Wypłata gotówkowa w walucie rachunku na rzecz osób trzecich/ od kwoty wpłaty 1.00%
Min. 10.00 zł
13 Przelew złotowy – uznanie rachunku Bez opłat
Przelew złotowy obciążenie rachunku, realizowany na rachunek złotowy
  - zlecany w formie papierowej (na formularzu standardowym zgodnym z normą PN-F-01101) 7.00 zł
14 Przelew złotowy w ramach systemu SORBNET- obciążenie rachunku  
a) Powyżej 1,000,000.00 zł 15.00 zł
b) Mniej niż 1,000,000.00 zł 30.00 zł
15 Przelew do banku zagranicznego lub banku krajowego w innej walucie niż złotówka 0.25%
Min. 20.00 zł
Max. 200.00 zł
plus opłata za każdy komunikat SWIFT
Przelew EURO w standardzie SEPA 1.50 € lub 7.00 zł
16 Tryb ekspresowy przelewu walutowego do Chin (prowizja pobierana łącznie z opłatą z pkt. 15) 80 zł
17 Opłata za przelew przychodzący krajowy lub zagraniczny brak
II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 
1 Uruchomienie dostępu do korporacyjnei bankowości internetowej 50.00 zł
2 Opłata za wydanie e-Token  
a) Pierwsze urządzenie 100.00 zł/szt
b) Kolejne urządzenie (zgubione lub zniszczone przez Klienta) 50.00 zł/szt
III. POZOSTAŁE USŁUGI DOTYCZĄCE PROWADZENIA RACHUNKU
1 Opłata za komunikat SWIFT 5.00 zł
2 Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku Klienta 15.00 zł
3 Wystawienie zaświadczenia o stwierdzającego fakt posiadania rachunku 15.00 zł
4 Wystawienie zaświadczenia dotyczącego realizacji przelewu z rachunku Klienta 15.00 zł
5 Przesłanie telefaksem kopii dokumentu stwierdzającego realizację transakcji 15.00 zł
6 Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku za jedną stronę 10.00 zł
7 Zamknięcie rachunku w przeciągu 90 dni od jego otwarcia 35.00 zł
8 Wysłanie wezwania do zapłaty w związku z wystąpieniem niedozwolonego salda debetowego na rachunku bankowym Klienta 60,00 zł
9 Wykonanie fotokopii dokumentów na zlecenie Klienta za każdą stronę dokumentu 0.50 z
UWAGA
Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy:
a) jedyną operacją na rachunku w okresie, za który przygotowuje się odpis, było dopisanie odsetek,
b) odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnych skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów
Tabela ważna od dnia 1 listopada 2016 r.
  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Święta i Dni Wolne od P...

informacje o Oddziale

     ogłoszenia
     Opłaty i prowizje

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.