Hotline : 

Usluge Pravnim Licima

  • Kreditni Poslovi sa Pravnim LicimaBOC Srbija pruža korporativnim klijentima veliki broj usluga uključujući bilateralne i sindicirane zajmove, kao i zajmove na osnovu kontra-garancija od strane Bank of China.

Corporate Service

  • Corporate Loan FacilityBOC Serbia provides corporate customer with wide range of loan services including bilateral loan, Syndicated Loan and loan facility against counter guarantee issued by the Bank in China.

O Nama

Bank of China Srbija, akcionarsko društvo Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 2a, 11070 Beograd

Tel: +381 11 6351 000

Email: service.rs@bankofchina.com

About Us

Bank of China Srbija,
akcionarsko društvo Beograd

Address: Bulevar Zorana Đinđića 2a, 11070 Beograd

Tel: +381 11 6351 000

Email: service.rs@bankofchina.com