简体中文 | ENGLISH | Accessible Browse


Online Banking

 
 

Promotions

 
 


Winners of "Gifts for BOCNET Transactions in Summer" in July (Jiangxi)


2011-08-29

Dear customers,

Thank you for your kind support to BOCNET! Bank of China Jiangxi Branch launches the activity of "Gifts for BOCNET Transactions in Summer" from July 1 to September 30, 2011. During the activity, for any transaction done via Bank of China personal banking or mobile banking, a Panda silver commemorative coin (1 ounce) will be awarded to the following customers in terms of the accumulative amount on a monthly basis: the top ten customers for transfer & remittance, purchasing wealth management products, purchasing funds and foreign exchange trading; the top five customers for gold transaction, time deposit and call deposit transactions. Every customer who registers for the standard version or VIP version of Bank of China personal banking or mobile banking, and completes one transaction via BOCNET within the same month can participate in the lucky draw, having a chance to win a bill payment card worth RMB 50.

According to the rules, the winners of the "Gifts for BOCNET Transactions in Summer" in July are announced as follows. The winners shall collect the prize at the BOCNET account opening outlet with their identity documents upon receiving the notice from the bank via phone calls, SMS and other channels.

Name ID Number Prize
Pei Jun 362502******2013 Gifts for transactions: Panda Silver Commemorative Coin (Total: 50)
Chen Liang 330724******0019
Wan Chan 360124******0062
Wan Chunlan 360124******0040
Sun Liping 362101******1026
Si Zhaoyu 362422******5424
Bao Qiulan 362326******0023
Xiao xiaowei H10022******0800
Wan Weiwen 360423******8002
Chen Jingrong 360203******0026
Liu Runshen 362101******0694
Lai Caizhao 362133******0022
Zhang Ke 513401******0039
Wu Huali 362531******3927
Zheng Miaoyan 441621******622X
Chen Ming 350111******0334
Liu Juan 360423******0044
He Xiaofeng 362321******5512
Chen Ziteng 350127******1593
Meng Qun 362101******1314
Zhan Hong 360426******0031
Wu Kai 362331******4611
Xin Qiming 362227******221X
Guo Chaolin 362124******0010
Zhou Xuehua 362501******626X
Shu Xiaoli 360102******5328
Ding Xiaoling 330106******0827
Liu Xilan 360302******1004
Chen Yao 350102******0339
Wang Xiaoxing 362501******6230
Yao Hongping 360104******1014
Zhu Fanxia 360102******4810
Zou Xiaolan 360103******0741
Xie Hongping 362133******0049
Xu Ruizhen 362501******2083
Chen Chunfa 360104******6045
Wang Pingying 362227******9432
Xu Zhi 360102******1227
Li Yuefu 362101******0315
Xiong Xianfeng 362229******0412
Deng Keling 352626******0670
Wu Ping 360124******5134
Dai Xunyan 360424******5472
Xu Xiaojiang 362202******6617
Liao Zhiwei 362122******0010
An Nina 370522******0045
Chen Yaping 360423******2418
Yang Yule 362223******0132
Liu Weiping 360103******5039
Yuan Yong 360423******0017
Cao Wentao 360428******2517 Gifts for registration: Bill Payment Card worth RMB 50 (Total: 200)
Yang Wenjuan 362203******7344
Yang Wei 362202******4473
Gao Liang 522501******7334
Ren Yuhong 360111******2546
Huang Ling 360735******1623
Chen Ting 360402******0921
Luo Jie 360424******0019
Zhang Qi 360702******0668
Liang Xiaojie 360111******6047
Liu Na 360302******4024
Yang Chunyan 362201******0886
Zhu Lingling 360102******6343
Zhang Yizhen 362302******0510
Yang Fan 360402******4560
Zhang Minping 362501******0463
Zhang Wenhui 362301******1529
Qian Mingying 362232******182X
Ou Deshan 360733******051X
Li Zhen 360429******0020
Zeng Lingqiang 360782******4453
Lu Jie 360121******0575
Chen Jili 440505******0053
Ai Meifeng 362401******7152
Zhan Ying 362302******1022
Rao Weihong 360102******2837
Li Yan 360724******0104
Xiao Houlong 362123******7001
Liu Cunbao 360426******174X
Wang Dongying 360621******8425
Hu Yuanyuan 360424******0589
Ye Biyang 360727******3314
Liu Yang 360111******1112
Li Di 362202******2422
Yang Shuo 360403******1838
Pan Wulong 360702******2519
Tu Yifan 360102******1634
Liu Xiaoqiang 360425******0031
Hu Wen 360203******103X
Zhong Wei 360302******1040
Wan Jing 360426******0028
Hu Lihua 362421******5022
Dong Yaning 360102******2811
Yao Xiaobo 360302******4524
Wu Xianlin 360721******3215
Qiu Hong 362101******0629
Wang Kai 360102******3815
Lin Chunliu 362323******0044
Feng Min 362132******6513
Zou Liang 360103******5021
Song Jianhua 511122******001X
Zhou Jianxiu 362222******0067
Yang Baojian 362227******301X
Yin Gang 360302******0555
Xia Jun 360103******2265
Li Hongying 362226******2727
Wu Yiping 362501******5039
Chen Lixi 360421******5045
Zhou Weinan 430405******1016
Li Juan 362402******0027
Huang Yihua 362203******4310
Luo Lei 360121******7212
Huang Yun 362527******0022
Wu Mei 362501******0228
Gong Yuhong 360104******1525
Li Wenhuo 360421******0413
Zeng Hao 360302******2056
Kuang Fengfei 360424******2313
Huang Fachun H02609******3704
Xu Qunjun 421083******3510
Xie Yajie 360724******0015
Yu Wenfang 360426******3526
Fu Weimin 362221******454X
Cai Liyan 362401******205X
Lin Xiaohui 362426******8414
Zeng Fengyan 360203******202X
Liu Fang 360702******1321
Wu Shuyun 362302******6023
Hu Huihui 360427******3020
Wan Qiuqiu 360122******458X
Xiao Teng 360782******0017
Fang Yuanxin 362101******1972
Ji Yajing 362325******0023
Li Renbin 360430******0019
Chen Libin 350702******473X
Xiong Liangliang 360121******0575
Li Xiaoting 362532******5729
Liao Jingjing 360103******0745
Zhao Wuyang 360702******1314
Wu Hualiang 360124******0619
Zhou Xin 360302******2045
Xu Hui 340827******0347
Chen Mengjun 360202******0020
Huang Kaisong 362203******0016
Wei Wenji 360104******1025
Li Saiying 362324******0025
Li Xingkui 370786******1517
Zou Chunping 362203******0626
He Yuanxia 360321******0020
Liu Jun 360123******0022
Huang Weihong 442501******9152
Chen Jinxiang 360203******3523
Liu Shiming 362301******3516
Shu Tejie 360102******3855
Zhou Hao 360103******4120
Yu Yongding 360103******1726
Chen Zhigang 362201******021X
Chen Gonghui 362122******0016
Ma Liang 150202******3612
Cai Luolin 360102******5820
Kuang Qingping 362222******0035
Chen Yuanfang 362525******3629
Li Huaqin 360122******0047
Yuan An 362201******2617
Xie Zhigang 360681******7713
Ji Zuguo 362531******0036
Li Daohong 362321******5711
Chen Leyuan 360602******0012
Zou Lingling 360722******573X
He Hong 362101******0317
徐明 360781******0030
李中华 362228******1359
Zhu Minghui 362401******3226
Liu Airong 362532******1348
Yu Ting 360203******1520
Yu Chunyuan 362334******3722
Ding Yongfeng 360313******0032
Xie Hui 362201******0061
Luo Haobo 360104******1019
Zhu Jianguo 362329******2514
Ma Jiliang 360124******0013
He Huihuang 360424******1587
Liang Xinghua 360103******0024
Hong Qingsong 330726******1312
Hong Jianfei 339011******1548
Hu Anxu 362429******0016
Liu Yingling 360702******2247
Yang Shanshan 360123******0028
Jiaru 510122******7321
Liu Xiaoliang 360727******0310
Song Jianwei 362228******0516
Chen Xiaodong 411422******6318
Xu Guoxiang 360202******1038
Tan Yanchun 362121******0026
Liu Bin 360111******2119
Chen Qiong 362222******8467
Huang Qing 360123******2273
Chen Zhong 360728******0054
Liu Hong 360622******7744
Luo Qiong 362427******0041
Li Fang 411224******3507
Ai Lei 362321******8111
Yu Renren 362201******0227
Zeng Yong 362301******1034
Huang Weijia 360103******312X
Zheng Ruitao 360702******1010
Min Feng 360732******0050
Zhu Weizhi 360782******0077
Zhang Yunhua 360782******1716
Dai Meilan 360121******6967
Xu Qiong 360281******0029
Cheng Li 362330******3521
Zheng Haihui 362528******8013
Hu Yongwei 362326******0033
Zhou Zhibo 362422******0014
Xiong Ding 340826******0011
Xiong Zhigang 360121******7853
Wei Wei 362322******0666
Yu Xiangfa 362329******3038
Xiao Shuiqiaode 362101******0771
Yao Wanhuan 362331******1819
Zhong Baohong 360723******0029
Fan Huili 360281******6021
Zhou Can 362322******002X
Li Weijun 362502******3055
Jia Dinghua 360102******2812
Zheng Xiaolin 362323******5419
Wang Chao 360103******4135
Zhang Xinguo 362523******3283
Wang Lanfen 360423******0060
Sun Yue 360203******0028
Zhou Ruolan 362531******0029
Hu Xianhong 360124******0019
Li Jingying 362122******1526
Xu Lingxiang 362331******0023
JOSEPH BEN H25214******1440
Yu Weidong 362132******3451
Long Haiyun 360403******0023
Xiao Tao 362421******1111
Shi Qiang 360124******4814
Xu Yunqun 360124******0023
Yang Qi 360403******0315
You Juhua 362228******2441
Zhan Jie 362330******025x
Feng Suqin 360403******0021
Lai Xin 360313******0016
Xu Bingxiang 360430******0671
Yuan Na 362526******4721
Yan Yiwen 362201******0232
Yang Wenda 360421******0037

The activity of "Gifts for BOCNET Transactions in Summer" (Bank of China personal banking and mobile banking) is still under way. Please stay focused on.

Bank of China Jiangxi Branch
August 29, 2011

  [ Close Window ]
 • Win Apple in Summer --Lucky Draw for Personal Online Banking Transaction (Yunnan)
 •  
  Personal Banking Login
  Personal Banking(VIP) Login
  Corporate Banking Login     BOC News
     BOC Exchange Rate
     BOC Cross-border RMB Index
     RMB Deposit Rates
     Forex Deposit Rates
     Service Notices
     Promotions
     Latest Products
     Careers   
    Site Map | Contact Us | Term & Conditions | Copyright | 京ICP证 060399
   
  Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.