简体中文 | ENGLISH | Accessible Browse


Online Banking

 
 

Promotions

 
 


Winners of "Gifts for BOCNET Transactions in Summer" in August (Jiangxi)


2011-09-30

Dear Customers,

Thank you for your kind support to BOCNET! Bank of China Jiangxi Branch launches the activity of "Gifts for BOCNET Transactions in Summer" from July 1 to September 30, 2011. During the activity, for any transaction done via Bank of China personal banking or mobile banking, a Panda silver commemorative coin (1 ounce) will be awarded to the following customers in terms of the accumulative amount on a monthly basis: the top ten customers for transfer & remittance, purchasing wealth management products, purchasing funds and foreign exchange trading; the top five customers for gold transactions, time deposit and call deposit transactions. Every customer who registers for the standard version or VIP version of Bank of China Personal Banking or Mobile Banking, and completes one transaction via BOCNET within the same month can participate in the lucky draw, having a chance to win a bill payment card worth RMB 50.

According to the rules, the winners of the "Gifts for BOCNET Transactions in Summer" in August are announced as follows. The winners shall collect the prizes at the BOCNET account opening outlet with their identity documents upon receiving the notice from the bank via phone calls, SMS and other channels.

Name ID Number Prize
Wang Minhong 362227******0048 Gifts for transactions: Panda Silver Commemorative Coin (Total: 50)
Zhou Xuehua 362501******626X
Xiao Xiaowei H1******800
Chen Yongmei 360212******0720
Huang Yiping 360102******5828
Zhang Shihong 360102******1641
Cai Yu 360104******1929
Ding Xiaoning 330106******0827
Ji Yan 362201******1210
Wu Yancheng 360124******5111
Yang Yule 362223******0132
Zhu Fanxia 360102******4810
Xu Yuqin 360102******1625
Lei Changpeng 362232******0014
Chen Chenliang 110107******1236
Qu Liping 362201******024
Zhang Lingqing 360102******332
Wang Jin 360121******0032
Wang Xiaoxing 362501******6230
Xiao Jilie 360311******4019
Chen Yaping 360423******2418
Dai Xunyan 360424******5472
Wang Xiaosong 362502******264X
Yu Yafei 360421******5417
Liu Huanzhi 360403******0351
Wang Jinai 360423******1022
Xu Xiaolan 360621******0023
Chen Jiaxue 510824******4637
Chen Liang 330724******0019
Guo Chunlan 362101******1326
Shu Liqin 362101******1028
Meng Qun 362101******1314
Xie Hongping 362133******0049
Liang Aihua 362221******1569
He Jinchuan 362137******1635
Liu Huan 362101******0320
Lin Yun 350128******012X
Lei Xueqin 362222******002X
Wang Pingying 362227******432
Ye Guojing 362321******082X
Xu Du 362321******0012
Jin Jianwen 330222******8638
Hu Yuehui 330226******1270
Li Jianmei 350126******5233
Ye Shiwei 362427******2011
Rao Huiqin 362502******1867
Liu Xiangdang 362531******5114
Xu Ruizhen 362501******2083
Pei Jun 362502******2013
Fang Caixia 362525******2426
Xu Fenglan 321088******4168 Gifts for registration: Bill Payment Card worth RMB 50 (Total: 200)
Ning Yang 362522******0025
Chen Zishui 362226******0610
Xiong Zhenhua 362204******2412
Xu Xin 210202******1710
Zhang Li 130628******5812
Xie Yong 362121******3235
Liu Juanjuan 360722******0927
Dong Yan 360203******1029
Yuan Ye 360403******0018
Shen Lian 360428******0022
Xiong Chuanping 362222******2434
Chen Jie 360421******4068
Li Qiaoli 362331******0021
Chen Guo 421281******7123
Huang Chengzhi 362133******5612
Jiang Xianfeng 431123******2512
Zheng Feng 362233******363X
Zhou Yanan 362421******0020
Ding Weihua 362133******6419
Huang Ling 360735******1641
Kang Ningyu 362426******433X
Wang Xiaopo 410482******3037
Chen Haifeng 360728******2514
Zhou Haiqin 360622******3249
Chen Shenggen 362101******1356
Zhou Qixiang 360124******0038
Zhou Jingyi 360102******0014
Liu Jiang 360302******201X
Huang Jiamei 360502******2520
Yang Jing 360102******2442
Huang Dongchu 360621******4717
He Hanyang 421123******0016
Li Xiangrong 360302******0014
Zhu Yuehui 360312******0016
Zhong Lijuan 360521******8022
Fu Junmao 362426******2517
Hu Minzhang 362329******0017
Wang Huiqin 362401******1527
Xu Jun 362103******0038
Zhou Chicheng 362137******101X
Gao Wei 362522******0018
Xie Chuanbao 362426******3210
Han Jianqing 360203******105
Cheng Ying 360402******0921
Rao Jinxia 360429******1727
Lu Hongxing 362330******0283
Deng Longgen 360122******2412
Yang Jianfeng 350321******3013
Guo Jie 362401******3643
Liu Jilu 362101******1010
Zhang Rui 360403******0942
Yang Junhai 360123******2955
Huang Guiru 362223******3572
Zhou Ling 362301******154X
Liu Lei 360122******007X
Zhang Xia 220282******2347
Huang Xuanjing 362229******0036
Zhou Dan 360102******4323
Lu Yujiao 362204******3727
Zhou Xinfeng 362502******1454
Liu Yuan 360312******4375
Zhang Shuhua 362223******0127
Dong Yuanyuan 360102******3841
Gong Caiping 362331******0025
Xu Jia 362531******0029
Wu Hongyan 360622******532X
Yuan Xuqiang 360103******0773
Zhou Yaqi 362301******1582
Wang Liqing 360722******0051
Sun Zhibin 362331******0033
Zeng Qin 362221******1523
Dai Wenwen 360121******0014
Wang Ping 360428******0446
Xiong Xinghua 440126******3330
Cheng Jiaqi 362334******0025
Zeng Yunyao 360728******0028
Wu Lei 362302******0027
Liu Yiqing 360302******1029
Zhang Shuang 362232******0028
Yu Feng 362323******6518
Gong Huimin 360203******1022
Wu Luting 360203******1527
Zhang Jing 360481******0024
Guo Huarui 362123******5765
Yang Guochuan 362203******6895
Guo Nenglou 360403******0319
Cao Yun 360426******1127
Chen Fengxiang 432821******4724
Zhong Mei 362101******1324
Pi Xiaozhen 362202******0843
Li Chunming 360313******0075
Yang Xiuying 360602******3540
Chen Gang 360502******0917
Shi Feng 362201******0028
Pan Yun 360424******0028
Yu Lingxuan 360104******0023
Lei Xiaoou 362201******0859
Guo Yueyuan 360731******7724
Li Longfei 610102******1916
Liao Qiang 360425******3713
Shuai Yueping 360102******333
Li Yue 411325******7857
Deng Chao 360313******0037
Xiong Shenghua 360122******0917
Zhang Huiling 362202******1521
Kuang Liping 362222******002X
Wang Peng 360681******5010
Huang Chaoming 360724******4015
Xie Yun 360730******0329
Wang Weidong 362529******001X
Hu Guobing 362331******0512
Zhao Xiaoliang 360103******3828
Wang Rongxuan 360202******2023
Fu Weijia 360104******1020
Liu Yongjun 362222******2140
Wang Yongxin 362228******0012
Zhou Rongqiang 362321******7519
Liu Lina 362525******0027
Guo Xiaolan 362525******008X
Ma Xiurong 360103******442
Yu Bowen 360428******0450
Hu Dingyun 362424******4440
Wang Liu 360403******0618
Liu Suping 360731******004X
Wang Yue 360602******002X
Li Xiyun 362301******50524
Li Jie 360312******0023
Nie Xiaomin 360102******4816
Xiao Yilin 360732******3610
Zhang Zhaokun 360782******087X
Zhong Meifang 362201******4026
Tu Linbo 362202******4634
Liao Juenan 360728******0026
Jiang Huiqin 360622******0049
Yu Xijian 360122******8410
Zhou Yiping 360302******0028
Xu Linghui 360104******1944
Wu Hao 360102******3824
Lan Jun 360702******0616
Xu Meiying 362501******082
Luo Cheng 360111******0921
Zhu Li 360102******334X
Jia Yangchao 330724******6228
Li Luyan 360121******1223
Lin Li 360302******204X
Li Fenghai 362422******211X
Lai Wei 360729******0028
Wang Yifu 360429******0117
Mao Linghui 362204******001X
Tan Jun 360122******2715
Xu Ruoya 360103******0728
Wu Cong 362502******0825
Xiong Zhiqing 362203******1011
Xiong Youjian 360421******0814
Zhang Beiwen 360124******4233
Dong Longfei 362323******6233
Hu Shuihua 360123******0960
Zeng Wanliu 360102******8033
Li Yuanyuan 362229******002X
Gan Tengyu 362301******0529
Yan Jiaqi 441301******0616
Zhu Qingqing 362124******0315
Wu Qiliang 360122******1514
Yuan Shangfei 362426******5513
Chen Xiuping 362122******0843
Qin Qianqian 360102******164X
Wu Xiangchun 350122******1651
Zeng Lvyi 362502******0224
Li Chunxiao 362232******1425
Wei Pinghua 360103******1278
Xie Yan 362532******0417
Zhou Lvhua 362203******7315
Li Guangqun 430181******5982
Yu Huiwen 360403******0925
Dong Huan 362321******6528
Wang Yijuan 362526******052X
Yuan Xiaozhen 362122******6423
Zhang Wei 360122******0318
Chen Peng 360735******0016
Luo Yao 362201******0025
Chen Zhimeng 500223******3734
Liang Ling 360425******5521
Jiang Tao 360124******5110
Xiao Jiwei 360203******301X
Liu Xiaoyi 362203******1823
Yang Wanping 360123******1928
Gao Shuhua 360428******222
Cao Liangliang 362122******1518
Wang Liping 360302******2026
Yan Shudan 362322******0340
Li Chen 142401******1425
Yuan Susheng 362222******0511
Zhang Ning 362531******0027
Liu Siqiang 360312******0015
Che Suyun 360102******6324
Yi Xiang 362426******0014
Gu Weixia 362322******0061
Yuan Yuling 360122******0063
Li Bin 360728******3329

The activity of "Gifts for BOCNET Transaction in Summer" (Bank of China Personal Banking and Mobile Banking) is still under way. Please stay focused.

Bank of China Jiangxi Branch
September 29, 2011

  [ Close Window ]
 • Winners of "Gifts for BOCNET Transactions in Summer" in July (Jiangxi)
 •  
  Personal Banking Login
  Personal Banking(VIP) Login
  Corporate Banking Login     BOC News
     BOC Exchange Rate
     BOC Cross-border RMB Index
     RMB Deposit Rates
     Forex Deposit Rates
     Service Notices
     Promotions
     Latest Products
     Careers   
    Site Map | Contact Us | Term & Conditions | Copyright | 京ICP证 060399
   
  Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.