Hotline : 

Current Position : Hungary > Bank of China Limited Hungarian Branch > About Us > Regulations
Online Banking

The National Deposit Insurance Fund of Hungary-NDIF (Az Országos Betétbiztosítási Alap-OBA)

The National Deposit Insurance Fund of Hungary (NDIF)

The National Deposit Insurance Fund of Hungary (the NDIF) is a fund established in Hungary for the protection of the depositors of credit institutions.

The NDIF is directed by an independent Board of Directors consisting of the representatives of all actors of the domestic financial sector. NDIF’s financial management is audited by the State Audit Office, which reports its findings to the Hungarian Parliament. The NDIF is not an authority, but it holds all the necessary power to fulfil its functions, and closely cooperates with the financial regulatory organizations. The NDIF is operated from the mandatory and regular payments made by member institutions and from the yield of the assets accumulated in this way. In addition, it may order extraordinary fee payment, or - with state guarantee - borrow loans, or issue bonds to comply with its duties.

How the deposit insurance works?

If a credit institution having its registered seat in Hungary becomes insolvent, i.e. it is unable to pay its depositors’ savings (i.e. deposits are frozen), the NDIF pays compensation to depositors within twenty working days. Compensation is paid on registered deposits (which contain depositor data). The deposit insurance covers not only deposits denominated in Hungarian forints, but also deposits denominated in foreign currency. Further, such protection includes all EU member states where the said credit institution  accepts deposits.

The amount of such compensation is defined by law, and is specified per depositor and consolidated by credit institution. The upper limit of payment is defined by the law to be EUR 100 000. However, in certain exceptional cases specified in the law, the upper limit of payment may increase by a further amount of maximum EUR 50 000.

The NDIF pays compensation in Hungarian forint in case of deposits placed in the NDIF member institutions in Hungary, whether in Hungarian forints or foreign currency, while in case of deposits placed in foreign branches of the NDIF member institution compensation is paid in the host country’s currency, calculated at the foreign currency rate of the Central Bank of Hungary valid on the day preceding the start date of compensation.

Is my deposit placed at Bank of China (CEE) Ltd. secured by NDIF?

Bank of China (CEE) Ltd. is member of the NDIF, thus deposits placed with Bank of China (CEE) Ltd. are secured by NDIF. Such protection extends to all EU member states where Bank of China (CEE) Ltd. accepts deposits. I.e. deposits collected by the branches of Bank of China (CEE) Ltd. in other EU member states are also secured by NDIF. In case of deposits placed at the foreign branches of Bank of China (CEE) Ltd.,NDIF pays compensation in the currency of the host country.

For further details please contact the following web-site:

http://www.oba.hu

Documents

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 

Az OrszágosBetétbiztosításiAlap (OBA) Magyarországon a hitelintézetek betéteseinekvédelmére létrehozott alap. Az OBA-t egy független igazgatótanács irányítja, melyben képviselői útján részt vesz a hazai pénzügyi világ valamennyi szereplője. Az OBA gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi, amely az Országgyűlésnek tartozik beszámolással. Az OBA nem hatóság, de feladatai ellátása érdekében rendelkezik a szükséges jogkörökkel, valamint szorosan együttműködik a pénzügyi szabályozó szervezetekkel. Az OBA a tagintézetek kötelező rendszeres befizetéseiből és az ebből felhalmozott vagyon hozamából látja el feladatát. Ezen felül, a betétesek kártalanítása céljából, rendkívüli díjfizetést rendelhet el tagjai körében, illetőleg - kormánygaranciával - hitelt is fölvehet, és kötvényt is kibocsáthat.

Hogyan működik a betétvédelem? 

Ha egy Magyarország területén székhellyel rendelkező hitelintézet fizetésképtelenné válik, azaz nem tudja kifizetni a betétes megtakarítását (azaz a betétek befagynak), akkor az OBA a hitelintézet által szolgáltatott adatok alapján 20 munkanapon belül a betétes részére kártalanítást fizet. Az OBA a névre szóló, adatai alapján egyértelműen azonosítható betétesek betétei után fizet kártalanítást. A betétbiztosítás nemcsak a forintban, hanem pénznemétől függetlenül, a devizában elhelyezett betétet is védi. Továbbá, a védelem kiterjed mindazon EU-s tagországra is, ahol a szóban forgó hitelintézet betétet gyűjt.

A kártalanítás törvényben szabályozott mértékű, betétesenként és egy hitelintézetre összevontan meghatározott. A törvény a kifizetés felső értékhatárát betétesenként 100 000 euróban határozza meg. A törvényben meghatározott speciális esetekben azonban, ezt az értékhatárt meghaladóan, további legfeljebb 50 000 euró összeghatárig is fizethető kártalanítás.

Az OBA az OBA-tag hitelintézet ügyfelei által Magyarországon elhelyezett védett forint- és devizabetétek alapján járó kártalanítást forintban, a hitelintézet külföldi fióktelepénél elhelyezett betétek után járó kártalanítást pedig a fióktelep országának hivatalos fizetőeszközében fizeti ki, a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon számítva.

Biztosított a betétem a Bank of China (CEE) Zrt-nél?

A Bank of China (CEE) Zrt. az OBA tagja, így az itt elhelyezett betétekre kiterjed az OBA védelme. Ez a védelem kiterjed mindazon EU-s tagországra, ahol a Bank of China (CEE) Zrt. betétet gyűjt. Azaz, az OBA a Bank of China (CEE) Zrt. más EU-s tagországban nyitott fióktelepei által gyűjtött betéteket is biztosítja. Az OBA a Bank of China (CEE) Zrt. más EU-s tagországban nyitott fióktelepeinél elhelyezett védett betétek alapján járó kártalanítást a fióktelep országának hivatalos fizetőeszközében fizeti ki.

További információért kérjük látogasson el a következő honlapra:

http://www.oba.hu

Dokumentumok 

Related Information