Current Position : Hungary > Bank of China (Hungary) Close Ltd. > Information > Notices
Online Banking

Notice on launching Instant Payment Services on March 2nd 2020

2020-01-02

Dear Customer,

As you might have been informed, as from March 2, 2020 the instant payment system will be introduced in Hungary in respect of electronic transfers initiated in forint which is a very important milestone in the history of the domestic payments. By joining the instant payment system, the Hungarian payment service providers will be able to provide instant payment services to their clients.

Bank of China (Hungary) Close Ltd. will join to the instant payment system.

The instant payment system will enable the process of money transfers submitted via electronic channel up to 10.000.000,- Hungarian forint between domestic accounts, and other innovative payment orders based on it within maximum 5 seconds every day of the year, day and night.

In addition to the automated and instant processing of the instant payments, e-mail address, mobile phone number, tax identification number or tax number may be registered related to the account. These are the so-called secondary identifiers, and by their usage payments may be launched easily and quickly, and it is not even necessary to know the account number, but is enough if the payer is informed of the secondary identifier. For each account number, several secondary identifiers may be registered, while a secondary identifier may only be registered for one single account number. A secondary identifier may be used only and exclusively in the case of transactions executed in the instant payment system. The validity of the identifiers must be reconfirmed each year to the Bank. Secondary identifiers are handled by GIRO Zrt. in a central registry, and the identifier will be matched with the account number upon each credit transfer made with reference to a secondary identifier. Before an already registered secondary identifier is matched with a new account number, the customer should give an order for the erasure of the existing attribution to the previous account number at its bank. The customer may block the use of a secondary identifier for the account number in respect of which she/he has right of disposal. In such case the secondary identifiers recorded earlier for the given subaccount will be deleted.

Besides the instant payment system, the current payment systems (IG1 and IG2) will operate in the future as well, and will continue to handle single credit items in excess of 10.000.000,- Hungarian forint at the terms and conditions and execution times currently prevailing.

Please let us draw your attention that in order to support the smooth transition our Bank, until the implementation of the instant payment system and beyond that, will provide further information through announcements available on the Bank’s website and in the premises on the most important information regarding the implementation of the instant payment system. We suggest you to follow with particular attention the announcements, contractual documents, including the Bank’s amended business rules, published by our Bank.

Should you have any further question in relation to the above written, we are at your disposal!

Bank of China (Hungary) Close Ltd.
Budapest, January 2nd, 2020


Tájékoztató az Azonnali Fizetési Rendszer 2020. március 2-i bevezetéséről

Tisztelt Ügyfelünk!

Bizonyára már Ön is értesült arról, hogy 2020. március 2. napjától Magyarországon bevezetésre kerül a forintban indított elektronikus átutalások vonatkozásában az azonnali fizetési rendszer, amely igen jelentős mérföldkő a hazai pénzforgalom történetében. Az azonnali fizetési rendszerhez történő csatlakozással a hazai pénzforgalmi szolgáltatók képesek lesznek azonnali fizetési szolgáltatást nyújtani ügyfeleik számára.

Az azonnali fizetési rendszerhez a Bank of China (Hungaria) Zrt. is csatlakozni fog.

Az azonnali fizetési rendszer használatával lehetővé válik legfeljebb 10.000.000,- forint összeghatárig, a belföldi számlák közötti elektronikus átutalások és az arra épülő egyéb innovatív fizetési megbízások legfeljebb 5 másodperc alatt történő lebonyolítása az év minden napján, éjjel-nappal.

Az azonnali fizetések automatizált, gyors feldolgozásán túlmenően lehetőség nyílik az e-mail cím, mobil telefonszám, adóazonosító jel vagy adószám számlához kapcsolódó regisztrálására. Ezek az úgynevezett másodlagos azonosítók, amelyek használatával könnyen és gyorsan indítható átutalás, nem szükséges a számlaszám ismerete, hanem elegendő, ha a fizető fél részére a másodlagos azonosító kerül megadásra. Egy számlaszámhoz több másodlagos azonosító adható meg, míg egy másodlagos azonosító csak egy számlaszámhoz rögzíthető. A másodlagos azonosító kizárólag az azonnali fizetési rendszerben teljesített tranzakciók esetén használható. A másodlagos azonosítók érvényességét évente meg kell erősíteni a Bank felé. A másodlagos azonosítókat a GIRO Zrt. központi nyilvántartásában kezeli, és minden másodlagos azonosítóra történő utalás esetén elvégzi a számlaszám összerendelését. Már regisztrált másodlagos azonosítónak új számlaszámhoz történő hozzárendelése előtt az ügyfélnek a meglévő számlaszám összerendelés törléséről rendelkeznie kell bankjánál. A másodlagos azonosító használatát az ügyfél letilthatja arra a számlára vonatkozóan, amely felett rendelkezni jogosult. Ilyen esetben az adott számlához korábban rögzített másodlagos azonosítók törlésre kerülnek.

Az azonnali fizetési rendszer mellett a jelenlegi fizetési rendszerek (IG1 és IG2) továbbra is működni fognak, és a jelenlegi feltételek és határidők mellett kezelik továbbra is a 10.000.000,- forint feletti átutalásokat.

Engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét arra, hogy Bankunk - az azonnali fizetési rendszer bevezetéséig és azt követően is - a zökkenőmentes átállás érdekében a honlapján és bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatók útján fog további információt nyújtani Ügyfelei részére az azonnali fizetési rendszer bevezetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Javasoljuk, hogy kiemelt figyelemmel kövesse Bankunk e körben közzétett tájékoztatóit, szerződéses dokumentumait, ideértve a Bank módosuló üzletszabályzatát is.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdése lenne, készséggel állunk rendelkezésére!

Bank of China (Hungaria) Zrt.
Budapest, 2020. január 2.

Related Information