Hotline : 

Current Position : Hungary > Bank of China (CEE) Ltd. > Notices
Online Banking

NOTICE on the amendments to the Bank’s Business Rules from January 6th, 2024

2024-01-05

Dear Customers,

Please be informed that with regard to mandatory legal provisions, the Bank’s Business Rules on keeping bank accounts, collecting deposits and providing any other financial services is amended with effect from January 6, 2024.

Within the frames of the amendments, the rules governing the bank holidays and the client identification are amended. The amendments aim to ensure the compliance with the Act CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial Enterprises and the Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing.

Following the announcement of the amendments, if the amendment is not accepted, the Customer has the right to terminate the framework agreement in writing immediately and without obligation to pay any fees, costs or other charges prior to the day the amendments enter into force. Rejection of the amendment shall constitute the termination of framework agreement with immediate effect. If the Customer does not inform the Bank that the Customer does not accept the amendment before the proposed entry into force, the Bank shall consider the amendment to be accepted by the Customer.

The amended Business Rules in a consolidated form, in a tracked changes version is available in our premise, and on our website: http://www.bankofchina.com/hu/en/.

Budapest, January 5, 2024
Bank of China (CEE) Ltd.

HIRDETMÉNY Üzletszabályzat 2024. január 6. napjától hatályos módosításáról


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel 2024. január 6. napjától módosul a Bank Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló Üzletszabályzata.

A módosítások keretében az Üzletszabályzat bankszünnapra és ügyfélazonosításra vonatkozó rendelkezései kerültek módosításra. A módosítások a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezéseinek való megfelelést szolgálják.

Az Ügyfél a jelen módosítás meghirdetését követően a módosítás hatályba lépése előtti napig írásban jogosultak a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására, ha a módosítást nem fogadják el. A módosítás elutasítása a pénzforgalmi keretszerződés azonnali hatályú felmondásának minősül. Amennyiben a javasolt hatályba lépést megelőző napig az Ügyfél nem tájékoztatja a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el, akkor a Bank a módosítást az Ügyfél részéről elfogadottnak tekinti.

Az Üzletszabályzat teljes terjedelmű, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a változtatásokkal jelzett szövege, a Bank fiókjában, valamint a Bank honlapján (http://www.bankofchina.com/hu/en/) is elérhető.

Budapest, 2024. január 5.
Bank of China (CEE) Zrt.

Related Information