中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> o nas >> Dodatkowe informacje

Informacja o prawach autorskich


 

Prawa autorskie i źródła zawartości witryny

1. Wszystkie treści medialne pojawiające się na tej stronie internetowej, niezależnie czy to jest znak towarowy, projekt, napis, obrazek lub inna informacja, jeżeli nie jest to inaczej sprecyzowane, ich prawa autorskie należą do Bank of China S.A. (w skrócie „Bank of China”).

2. Prawa autorskie Bank of China pojawiające się na tej stronie internetowej to logo, zamysł projektu strony, układ strony oraz niezależnie zaprojektowana, skomponowana i utworzona treść, a także obrazki i inne elementy posiadające autonomiczne zastrzeżenie praw autorskich.

3. Bank of China jest właścicielem lub współwłaścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do wszystkich treści i usług opracowanych samodzielnie lub z innymi podmiotami. Jest chroniony przez prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, znaki towarowe i  patenty.

4. Usługi internetowe Bank of China obejmują: tekst, oprogramowanie, grafikę, wykresy, reklamy oraz inne informacje dostarczane klientom przez Bank of China. Wszystkie te treści podlegają ochronie prawnej powyższych przepisów.

5. Ta strona zawiera fragmenty testu, które są dostarczane przez inne organizacje, grupy lub przedsiębiorstwa. Prawa autorskie tej zawartości zależą do odpowiednich dostawców. Ta strona podczas wyodrębniania oraz rozpowszechniania podanych treści otrzymała zezwolenie właścicieli praw autorskich i zgodnie z ustaleniami źródła zostały sprecyzowane.

Cytowanie treści tej strony

1. Jeśli przestrzegasz praw autorskich i oświadczenia Banku Chin o treści tej strony, możesz w celach niekomercyjnych przeglądać i pobierać podaną zawartość. Aby wykorzystać treści w sposób komercyjny (np. poprzez kopiowanie, pobieranie, przechowywanie, poprzez drukowanie lub elektroniczne pobieranie systemów, wysyłanie, konwersję, wypożyczanie, prezentowanie, dystrybucję, publikację lub emitowanie w inny sposób jakiejkolwiek zawartości tej strony, twórczość albo powiązane produkty) należy uzyskać zgodę pisemną Bank of China, a w czasie użytkowania sprecyzować źródła i znaki praw autorskich Bank of China. Pisemne wnioski można wysyłać listem do naszego oddziału, adres to: ul. Zielna 41/43, Warszawa, Polska. W przypadku jeśli strony internetowe oraz prasa naruszą reguły prawne, nie będą przestrzegały oświadczeń tej witryny, bez zgody oraz upoważnienia będą korzystały z treści bez podania źródeł, strona zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków oraz egzekwowania odpowiedzialności.

Bez pisemnej zgody Bank of China, nikt nie powinien kopiować albo udawać usług na serwerze, który nie należy do Bank of China.

3. Jeżeli chcesz skorzystać z treści tej witryny dostarczanej przez inne organizacje, grupy lub przedsiębiorstwa, skontaktuj się bezpośrednio z osobą posiadającą prawa autorskie. Nie mają one związku z odpowiedzialnością biznesową i prawną tej witryny.

4. Każda osoba i organizacja po otrzymaniu zezwolenia na kopiowanie i upowszechnianie treści zawartej na tej witrynie musi przestrzegać poniższych zasad:

  (1) Fragmenty oraz cytaty powinny odzwierciedlać znaczenie oryginalnego tekstu.

  (2) Wskaż źródło, to znaczy adres witryny: www.bankofchina.com/pl

Uwagi dotyczące linków

Jeżeli chcesz na innej stronie internetowej udostępnić linka do tej witryny, proszę przestrzegaj podanych reguł:

1. Aby udostępnić adres witryny musisz mieć podpisane formalne porozumienie z Bank of China oddział w Polsce.

Poza specjalną umową z Bank of China oddział w Polsce, należy podać adres witryny URL= www.bankofchina.com/pl, a nie innej strony internetowej.

3. Wygląd linku, lokalizacja oraz inne aspekty nie mogą szkodzić ani trywializować nazwę i znak towarowy www.bankofchina.com/pl

4. Wygląd linku, lokalizacja oraz inne aspekty nie mogą wywierać negatywnego wpływu na przeglądających.

5. Kiedy przeglądający otwiera linka, zawartość witryny musi zajmować cały obszar ekranu, nie może być wyświetlane w trybie ramki na stronie udostępniającej.

6. Bank of China może w każdej chwili  odebrać prawa do udostępniania tej witryny.

Specjalne oświadczenie

Kiedy ta witryna cytuje, wyodrębniania fragmenty albo przekazuje treścipochodzące od stron trzecich, nie oznacza to, że ta treść reprezentuje stanowisko Bank of China oddział w Polsce. Celem tego jest tylkoodniesienie oraz komunikacja z osobami przeglądającymi stronę internetową.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy


o nas

     O oddziale
     Po godzinach
     Polityka regulacyjna
     Praca
     Dodatkowe informacje

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.