中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> o nas >> Dodatkowe informacje

Warunki korzystania z serwisu


 

Ta witryna jest dostarczana przez Bank of China oddział w Polsce, jej celem jest jedynie dostarczanie informacji.

Bank of China oddział w Polsce nadaje prawo do korzystania z tej witryny pod następującymi warunkami. Proszę uważnie przeczytać „Oświadczenie o polityce prywatności”, „Zastrzeżenie”, „Informację o prawach autorskich” oraz „Warunki korzystania z serwisu”. Jeżeli nie zgadasz się przestrzegać tych zasad i warunków, nie korzystaj z tej witryny albo nie pobieraj z niej materiałów.

Licencja ograniczona

Korzystanie z witryny

Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej umowie, Bank of China oddział w Polsce użycza Tobie niewyłączne, nieprzenoszalne, ograniczone prawo do odwiedzania, korzystania i wyświetlania tej strony oraz znajdujących się na niej materiałów. Użytkownik zgadza się nie korzystać z żadnego sposobu, aby przerwać lub usiłować przerwać działalność tej witryny. Tylko jeśli zagwarantujesz, że w każdej kopii zachowasz wszystkie informacje o własności oraz prawa autorskie oryginalnego dokumentu, Bank of China oddział w Polsce nada Ci uprawnienia do przeglądania i pobierania treści z tej witryny sieci Web, ale jedynie dla użytku prywatnego, niekomercyjnego. Nie możesz za pomocą jakiegokolwiek sposobu modyfikować, kopiować lub publicznie prezentować, publikować ani rozpowszechniać tych materiałów albo w jakikolwiek sposób wykorzystywać ich do celów komercyjnych i publicznych. Bank of China oddział w Polsce zabrania wykorzystywania w jakimkolwiek celu tych materiałów na użytek innych stron internetowych lub sieciowych środowisk komputerowych. Praw autorskie treści zawartych na tej witrynie podlegaja ochronie, jakiekolwiek nieautoryzowane użycie możestanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub może naruszać inne prawa. Jeżeli naruszysz jakiekolwiek zasady, Twoje upoważnienie do korzystania z tej witryny automatycznie wygaśnie, w tym samym czasie musisz natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane i wydrukowane materiały.

Korzystanie z oprogramowania

Jeżeli pobierasz oprogramowanie z tej witryny, korzystając z niego musisz przestrzegać zasady licencyjne zawarte w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania. Nie możesz pobrać ani zainstalować tego oprogramowania, dopóki nie przeczytasz i nie przymiesz warunków umowy licencyjnej oprogramowania.

Obsługa użytkownika

Jedynie w uzasadnionych celach możesz cieszyć się legalnym dostępem do usług oraz treści, materiałów i wiadomości dotyczących usług Bank of China oddział Polsce. Nie wolno za pomocą tej usługi przesyłać, publikować ani rozpowszechniać żadnych wiadmości zawierających treści zniesławiające inne osoby, niecenzuralny język, obsceniczny język i zdjęcia, a także materiały naruszające prawo albo będące sprzeczne z interesami innych osób. Nie można też udostępniać żadnych wiadomości wyłudzających od innych pieniądze, usługi bądź reklamę.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy


o nas

     O oddziale
     Po godzinach
     Polityka regulacyjna
     Praca
     Dodatkowe informacje

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.