中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> o nas >> Dodatkowe informacje

Zastrzeżenie


 
Wszystkie materiały i informacje zawarte  na tej witrynie oraz witrynach z nią powiązanych, obejmujące tekst, grafikę, linki oraz inne elementy, są dostarczane za pomocą metod „zgodne z obecną sytuacją”, „ze zgodą na dostarczenie”. Bank of China oddział w Polsce nie gwarantuje dokładności, obszerności, wiarygodności oraz kompletności tych informacji i materiałów, wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za błędy lub braki w podanych informacjach i materiałach. W stosunku do wydawania nieprawdziwych informacji oraz materiałów różnego rodzaju (domyślne, wyraźnie określone, bądź prawne), Bank of China nie udziela żadnych gwarancji odnoszących się (ale nie ograniczających się) do naruszenia praw osób trzecich, praw własności, wartości handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego zastosowania oraz braku wirusów komputerowych. Podane materiały mogą wygasnąć,  natomiast Bank of China nie zobowiązuje się do ich aktualizacji na czas.

Limit odpowiedzialności

Bank of China oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za szkody,  niezależnie czy zostały poniesione w wyniku korzystania, braku możliwości korzystania z jakiejkolwiek strony internetowej połączonej z witryną, bądź spowodowane przez  informacje zawarte na tych stronach (między innymi: utratę zysku, utratę danych lub przerwanie działalności gospodarczej); również niezaleznie od faktu czy posiadają gwarancję, umowę,  akt naruszenia prawa, albo jakąkolwiek inną podstawę prawną oraz  informację o tym, że szkoda mogła zostać spowodowana spowodowana wcześniej. Jeżeli korzystanie z informacji na tej witrynie  doporowadziło do sytuacji, w której potrzebna będzie przeprowadzenie renowacji, remontu lub naprawy, użytkownik będzie musiał ponieść spowodowane tym  koszty. Obowiązaujące prawo może nie zezwalać na zewnętrzne usunięcie przypadkowych bądź pośrednio występujących szkód, albo na zwiększenie ograniczenia zakresu odpowiedzialności, z tego powodu powyższy zakres lub warunki mogą nie odnosić się do Ciebie.

Limit odszkodowania za poniesione straty

Pod żadnym pozorem, Bank of China oddział w Polsce nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do żadnej instytucji za dowolne bezpośrednie, pośrednie, specjalne, dodatkowe lub inne straty (w tym między innymi utratę zysków, utratę danych lub przerwanie działalności gospodarczej oraz utratę informacji, procesu albo innych danych w systemie przetwarzania informacji) związane z wykorzystaniem lub brakiem mozliwości wykorzystania treści, danych lub powiązanych funkcji tej witryny lub dowolnej połączonej strony internetowej, nawet w przypadku kiedy Bank of China oddział w Polsce został wyraźnie poinformowany o mozliwości wystapienia tego typu straty.

Klienci międzynarodowi

Usługi i produkty dostarczone przez tę witrynę są przeznaczone wyłącznie dla osób ze wszystkich miejsc, które prawnie przyjmują usługi i produkty świadczone przez bank, oraz dla osób ze wszystkich mających ograniczenie miejsc, które prawnie przyjmują usługi i produkty świadczone przez bank. Materiały znajdujące się na tej witrynie nie powinny być uważane za jakiekolwiek nagabywanie lub reklamowanie. Prosimy przeglądających o samodzielne zrozumienie oraz  przestrzeganie powiązanego prawa i przepisów.

Modifikacje

Bank of China oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do samodzielnego wprowadzania w dowolnym czasie całościowych bądź częściowych modyfikacji i zmian,  a także dodawania i usuwania dowolnej części tego postanowienia. Aby zrozumieć aktualne postanowienia, uzytkownik powinien często odwiedzać tę witrynę. Zmiany w aktualnym  postanowieniu wejdą w życie z chwilą wydania zawiadomienia o zmienach.  Dalsze korzystanie z tej strony po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w tym postanowieniu,  będzie oznaczało że wyrażasz na nie zgodę.

Materiały na tej stronie internetowej nie posiadają wiążącego charakteru, ani odpowiedzialności prawnej. Bank of China oddział w Polsce może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać dowolony zakres tej strony, obejmujący dostępność jakichkolwiek właściowości strony, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia. Bank of China oddział w Polsce może również bez uprzedniego zawiadomienia oraz ponoszenia odpowiedzialności wprowadzać ograniczenia na pewne usługi i cechy  oraz ograniczać dowolną część albo całość odwiedzanej witryny. Bank of China oddział w Polsce może wypowiedzieć powyższe upoważnienia, prawa i licencje, a użytkowanik będzie musiał wtedy niezwlocznie zniszczyć wszystkie dane.

Polityka dotycząca hiperłączy

Linki do stron internetowych osób trzecich na tej stronie są udostępniane wyłącznie w celu zapewnienia wygody w obsłudze. Jeżeli będziesz korzystać z tych stron, opuścisz tę witrynę. Jeżeli zdecydujesz się odwiedzić jakąkolwiek z powiązanych stron, robisz to na własną odpowiedzialność, ponosisz także odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych środków ochrony przed wirusami oraz innymi szkodliwymi czynnikami. Bank of China oddzial w Polsce nie gwarantuje, wyjaśnia ani nie wyraza aprobaty dla jakichkolwiek udostępionych stron internetowych oraz pojawiających się na nich informacji, wspomnianych usług i produktów ani dowolnych konsekwencji wynikających z  korzystania z nich.

1. Udostępnienie linku w żadnym wypadku nie sugeruje, że Bank of China oddział w Polsce albo ta witryna sponsoruje, zatwierdza,  jest związana albo ma prawo do legalnego korzystania ze znaku handlowego, nazwy znaku handlowego, symbolu prawa autorskiego i  logo. Udostępnienie linku również nie sugeruje, że jakiekolwiek powiązane witryny są upoważnione do korzystania ze znaku handlowego, nazwy znaku handlowego, symbolu prawa autorskiego i logo Bank of China oddział w Polsce, jego podmiotów stowarzyszonych oraz spółek zależnych.

2. Ta strona internetowa zawiera hiperłącza do innych adresów lub witryn internetowych. Powiązane hiperłącza prowadzą do stron internetowych wydawanych i prowadzonych przez osoby trzecie. Wspomniane osoby trzecie nie są podmiotem powiązanym z naszym bankiem. Hiperłącza zostały zawarte na tej witrynie po to, aby pomóc użytkownikom w przeglądaniu, jak również aby stanowiły one odniesienie.

3. To, że ta strona internetowa zawiera hiperłącza do odmiennych stron  i witryn, nie oznacza że aprobuje, rekomenduje, zatwierdza, gwarantuje albo promuje usługi i produkty dostarczane przez osoby trzecie lub inne witryny oraz nie może być uważane za  jakąkolwiek formę współpracy pomiędzy naszym bankiem a osobami trzecimi i witrynami.

4. Bank of China oddział w Polsce nie może zawierać żadnych umów z dostawcą hiperłączy na tej stronie ani być uczestnikiem takich relacji, chyba że wyraźnie wyraźnie to sprecyzował lub wyraził na to zgodę.

5. Jeżeli powiązana witryna posiada  dostepne do ściagnięcia oprogramowanie, to oprogramowanie to jest dostarczane jedynie dla wygody użytkownika. Nasz bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy albo konsekwencje w przypadku pobrania oprogramowania. Ponadto, korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania pobranego z Internetu może być związane z ograniczeniem umowy licencyjnej. Nasz bank również nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie warunków podanej umowy licencyjnej, mogące doprowadzić do naruszenia własności intelektualnej dostawcy.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy


o nas

     O oddziale
     Po godzinach
     Polityka regulacyjna
     Praca
     Dodatkowe informacje

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.