中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> informacje o Oddziale >> Opłaty i prowizje

Taryfa Opłat i Prowizji dla klientów Indywidualnych


(20240401)

 
LP Szczegóły usługi Prowizja/Opłata
 Opłaty podstawowe
1 Prowadzenie rachunków bieżących. 
 a. Rachunek bieżący w PLN. Jeśli średnie saldo dzienne jest mniejsze niż 1000 PLN, 
pobierana jest opłata w wysokości 10 PLN miesięcznie.
 b. Rachunek bieżący w EUR. Jeśli średnie saldo dzienne jest mniejsze niż 1000 EUR, 
pobierana jest opłata w wysokości 2 EUR miesięcznie.
 c. Rachunek bieżący w USD. Jeśli średnie saldo dzienne jest mniejsze niż 1000 USD, 
pobierana jest opłata w wysokości 2 USD miesięcznie.
 d. Rachunek bieżący w CNY. Jeśli średnie saldo dzienne jest mniejsze niż 1000 CNY, 
pobierana jest opłata w wysokości 15 CNY miesięcznie.
 Transakacje bezgotówkowe
1 a.Wymiana waluty w kasie Banku. 30 PLN.
 b.Wymiana waluty w bankowości elektronicznej. 0 PLN.
2 Przelew przychodzący krajowy i zagraniczny. 0 PLN.
3 a. Przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce zlecony w Banku. 30 PLN za każdy przelew. 
 b. Przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce przelew zlecony w bankowości elektronicznej. 0 PLN.
4 a. Przelew SEPA (EUR) zlecony w Banku. 5 EUR za każdy przelew.
 b. Przelew SEPA (EUR) zlecony w  zlecony w bankowości elektronicznej. 0 PLN.
5 a. Przelew zagraniczny lub przelew wychodzący na terenie Polski w EUR zlecony w Banku. 0.4% kwoty przelewu, min. 40 PLN, max. 200 PLN + dodatkowe prowizje pobierane przez bank pośredniczący.[1]
 b. Przelew zagraniczny lub przelew wychodzący na terenie Polski w EUR zlecony w bankowości elektronicznej. 0 PLN,+ dodatkowe prowizje pobierane przez bank pośredniczący. 
6 a. Przelew zagraniczny lub przelew wychodzący na terenie Polski w USD zlecony w Banku. 0.4% kwoty przelewu, min. 40 PLN, max. 200 PLN + dodatkowe prowizje pobierane przez bank pośredniczący.
 b. Przelew zagraniczny lub przelew wychodzący na terenie Polski w USD zlecony w bankowości elektronicznej. 0 PLN + dodatkowe prowizje pobierane przez bank pośredniczący.
7 a. Przelew zagraniczny lub przelew wychodzący na terenie Polski w PLN ZLECONY w Banku. 0.4% kwoty przelewu, min. 40 PLN, max. 200 PLN + dodatkowe prowizje pobierane przez bank pośredniczący.
 b. Przelew zagraniczny lub przelew wychodzący na terenie Polski w PLN zlecony w bankowości elektronicznej. 0 PLN + dodatkowe prowizje pobierane przez bank pośredniczący.
8 Żądanie zmiany/zwrotu/odwołania/informacji o statusie przelewu. 50 PLN + opłata pobierana przez bank pośredniczący.
 Internetowy System Bankowości Elektronicznej
1 Założenie E-banking. 0 PLN.
2 Wydanie pierwszego E-tokena. 0 PLN.
3 Wydanie każdego następnego E-tokena (zaginięcie/uszkodzenie). 50 PLN.
 Pozostałe opłaty
1 Wyciągi bankowe w formie papierowej wysyłane raz w miesiącu. 100 PLN (Opłata pobierana jest wyłącznie w przypadku otrzymania przez Klienta bezpłatnego wyciągu z rachunku w inny, uzgodniony z Bankiem sposób).
2 Wyciągi bankowe wysyłane mailowo raz w miesiącu. 0 PLN.
3 Wyciągi bankowe – wydanie kopii na żądanie. 5 PLN/ za każdy rachunek.
4 Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku Klienta. 10 PLN/ za każdy rachunek.

1 Dodatkowe prowizje mogą wystąpić. W przypadku wyboru opcji OUR (koszty przelewu ponoszone są przez nadawcę), dodatkowe prowizje pobierane przez bank pośredniczący są pokrywane przez Klienta.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Święta i Dni Wolne od P...
· Święta i Dni Wolne od P...

informacje o Oddziale

     ogłoszenia
     Opłaty i prowizje
     Oprocentowanie

 
  ·Polityka prywatności  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.