Hotline : 

Usluge Pravnim Licima

  • Kreditni Poslovi sa Pravnim LicimaBOC Srbija pruža korporativnim klijentima veliki broj usluga uključujući bilateralne i sindicirane zajmove, kao i zajmove na osnovu kontra-garancija od strane Bank of China.

Corporate Service

  • Corporate Loan FacilityBOC Serbia provides corporate customer with wide range of loan services including bilateral loan, Syndicated Loan and loan facility against counter guarantee issued by the Bank in China.

Online Banking

O Nama

Bank of China Srbija, akcionarsko društvo Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 2a, 11070 Beograd

Tel: +381 11 6351 000

Email: service.rs@bankofchina.com

About Us

Bank of China Srbija,
akcionarsko društvo Beograd

Address: Bulevar Zorana Đinđića 2a, 11070 Beograd

Tel: +381 11 6351 000

Email: service.rs@bankofchina.com