中国银行全球门户网站
简体中文 | ENGLISH | ภาษาไทย


    Home >> BOCประเทศไทย >> เกี่ยวกับเรา >> ข้อมูลเว็บไซต์

คำสงวนสิทธิ์


 
คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

ข่าวสารและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ที่มีลิงค์เชื่อมโยงมาเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงข้อความ ภาพ ลิงค์หรือหัวข้ออื่นๆ ขอนำเสนอในรูปแบบ "สภาพปัจจุบัน" และ "สามารถนำเสนอ" ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่ขอรับประกันข้อมูลกับข่าวสารว่าจะถูกต้อง พร้อมมูล ยึดถือได้หรือสมบูรณ์แบบ และขอยืนยันที่จะไม่รับผิดชอบในข้อมูลกับข่าวสารที่ผิดพลาดหรือบกพร่องนี้ และไม่ขอรับประกัน (ยอมรับ ชี้แจงหรือตามกฎหมาย) ในข้อมูลกับข่าวสาร รวมถึงไม่รับประกัน (แต่ไม่จำกัด) สิทธิกรณีจะไม่พาดพิงถึงบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง สิทธิทั้งหมด การตลาด คุณภาพที่บุคคลพอใจ เจาะจงผู้ใช้ และการไม่แพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเหล่านี้อาจใช้มานานแล้ว และธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่ขอรับประกันว่าจะสามารถปรับปรุงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการใช้หรือไม่ใช้ซึ่งเป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ หรือจากเว็บไซต์ที่เชื่อมลิงค์มาที่เว็บนี้ (รวมถึงไม่จำกัดถึงความเสียหายด้านความเร็ว ความเสียหายด้านการโหลดหน้าเว็บ หรือสายหลุด) และไม่ว่าทางเว็บไซต์อื่นๆ จะมีการรับประกัน สัญญา สิทธิ หรือสิ่งใดตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าในการเปิดเว็บไซต์ทำให้ท่านต้องดูแล ซ่อมแซม หรือปรับปรุงอุปกรณ์หรือระบบ ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีนี้เองทั้งหมด ถ้ากฎหมายที่ใช้ไม่ยอมรับให้ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นบนความไม่แน่นอนหรือโดยอ้อม หรือให้รับผิดชอบแบบจำกัด ถ้าเช่นนั้นขอบเขตหรือเงื่อนไขตามที่เสนอด้านบนอาจจะไม่เหมาะกับท่าน

ข้อจำกัดในการชดเชยความเสียหาย

ในสถานการณ์ใดๆ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่ขอรับผิดชอบต่อโครงสร้างที่ใช้หรือไม่สามารถใช้ข้อมูล เนื้อหา สมรรถภาพในการเชื่อมต่อเว็บนี้ทั้งโดยตรง โดยอ้อม แบบพิเศษ ส่งต่อหรือความเสียหายอื่นๆ (รวมถึงไม่จำกัดความเสียหายจากความเร็ว สายหลุด และความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูลในขณะจัดการระบบ) ทั้งนี้ทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแถลงการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายลักษณะเหล่านี้

ผู้ใช้ในต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่แนะนำทางเว็บไซต์มีผลต่อบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ที่ยอมรับทางกฎหมายต่อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ทางธนาคารนำเสนอ และในทางกฎหมายผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ธนาคารได้นำเสนอนั้น จำกัดเฉพาะบุคคลในพื้นที่เท่านั้น ดังนั้นข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการโฆษณาหรือชักจูง ขอให้ผู้อ่านรับผิดชอบในการทำความเข้าใจ และยอมรับกฎหมายหรือบัญญัติที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลง

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบทิ้งข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ทุกเวลา ท่านควรเข้ามาดูและทำความเข้าใจเงื่อนไขเป็นระยะ เมื่อมีประกาศการเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้ทันที หลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดแล้ว ท่านยังคงใช้หน้าเว็บไซต์นั้นต่อไป จะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนี้

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่มีข้อจำกัด และไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถระงับ เปลี่ยนแปลง หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกด้านใดๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ รวมถึงการใช้งานพิเศษในเว็บไซต์ เป็นต้น แต่ทางธนาคารจะมีการแจ้งก่อนล่วงหน้า อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถเพิ่มข้อจำกัดในการบริการหรือส่วนสำคัญบางอย่าง หรือจำกัดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบ เมื่อธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยุติสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และการอนุญาตดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ดังนั้นท่านควรจะรีบทำลายข้อมูลทั้งหมดที่ถูกยกเลิกทันที

มาตรการเชื่อมต่อขั้นสูง

เว็บไซต์ของเรากับการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์กลาง เป็นการให้บริการแก่ท่านในรูปแบบหนึ่ง ถ้าท่านใช้เว็บเหล่านี้เพื่อทำการลิงค์ออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร และตัดสินใจเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงไว้ ท่านจะต้องยอมรับความเสี่ยง และรับผิดชอบมาตรการป้องกันไวรัส หรือปัจจัยที่ทำลายอื่นๆ ด้วยตนเอง สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรากฏอยู่บนเว็บลิงค์ที่เชื่อมต่อไป หรือผลต่างๆ ที่เกิดจากการใช้นี้ ทางธนาคารจะไม่ขอรับประกันหรือชี้แจงข้อมูลใดๆ

(1)  ลิงค์ที่เชื่อมต่อ ไม่ได้แสดงว่าธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือทางเว็บไซต์นี้ให้การสนับสนุน ยอมรับ เกี่ยวข้อง รวมถึงเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า สัญลักษณ์ ภาพหรือสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ ที่ลิงค์เชื่อมต่อ หรือเอ่ยถึงแบบถูกต้องตามกฎหมาย การเชื่อมต่อไม่ได้เป็นการยอมรับว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้นได้รับสิทธิในการใช้สัญลักษณ์การค้า ชื่อการค้า สัญลักษณ์ภาพหรือสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ จากธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือเป็นบริษัทลูกในเครือ

(2)  เว็บไซต์หรือลิงค์ที่อยู่ที่อื่นที่เชื่อมต่อขั้นสูง เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ดำเนินการ หรือเผยแพร่โดยนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์ตัวกลาง ซึ่งเว็บตัวกลางนี้ไม่ใช่โครงสร้างการดูแลของธนาคาร การเชื่อมต่อขั้นสูงของหน้าเว็บนั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เยี่ยมชมในการศึกษาข้อมูลเท่านั้น

(3) เชื่อมต่อขั้นสูงทางหน้าเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์หรือหน้าเว็บไซต์อื่น ไม่ได้แสดงว่าธนาคารเห็นด้วย นำเสนอ ยอมรับ รับประกัน หรือแนะนำผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์ตัวกลางนั้น และไม่อาจบอกได้ว่าธนาคารของเรากับเว็บไซต์กลางนั้นมีความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปแบบ แต่ยกเว้นบุคคลที่ธนาคารของเรายืนยัน หรือยอมรับในความร่วมมือ

(4)  ถ้าท่านทำสัญญาบางอย่างกับเจ้าของเว็บไซต์ที่ทางเว็บไซต์นี้มีลิงค์ไปถึง ธนาคารของเราไม่มีข้อผูกพันทางสัญญาแบบเดียวกัน แต่ยกเว้นบุคคลที่ธนาคารของเรายืนยันหรือยอมรับในความร่วมมือ

(5)  ถ้าเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อมีโปรแกรมให้โหลด โปรแกรมนี้ทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้โหลดโปรแกรมมาปัญหาหรือมีผลใดๆ เกิดขึ้น ทางธนาคารไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ โปรแกรมที่ให้โหลดในเว็บไซต์เชื่อมต่อใดๆ อาจมีข้อบังคับในเรื่องสัญญาอนุญาต ถ้าผู้ใช้ไม่ยอมรับในเงื่อนไขสัญญาอนุญาตนี้ อาจจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ถือสิทธิโปรแกรมนั้นๆ ทางธนาคารจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  [ Close ]

 
· ประวัติความเ...

เกี่ยวกับเรา

     ข้อมูลสาขา
     ตอบแทนสังคม
     สาขาต่างๆ
     ข่าวสารการเงิน
     นโยบายตรวจสอบ
     รับสมัครงาน
     ข้อมูลเว็บไซต์

 
  ·ลิขสิทธิ์  ·คำสงวนสิทธิ์  ·เงื่อนไขการใช้งาน  ·ติดต่อกับเรา  ·นโยบายความเป็นส่วนตัว  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.