中国银行全球门户网站
简体中文 | ENGLISH | ภาษาไทย


    Home >> BOCประเทศไทย >> เกี่ยวกับเรา >> ข้อมูลเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์


 
ลิขสิทธิ์ (Copyright)

ที่มาของเนื้อหาในเว็บและลิขสิทธิ์ทั้งหมด

1. เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์และเนื้อหาใดๆ ที่สำนักข่าวอื่นนำไปถ่ายทอด ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์การค้า ค่าทางสถิติ ข้อความ ภาพ หรือข่าวสารใดๆ ที่ไม่มีการชี้แจงอื่นๆ เป็นพิเศษ ผลงานทั้งหมดนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศจีนจำกัด (ต่อจากนี้เรียกย่อว่า "ธนาคารแห่งประเทศจีน")

2. "ลิขสิทธิ์ทั้งหมด" ที่ทางเว็บไซต์กล่าวถึงคือ การแถลงการณ์เรื่องขอบเขตของลิขสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศจีน ที่รวมถึงสัญลักษณ์ logo แนวคิดการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บ และรวมถึงเนื้อหากับภาพในงานเขียนกับงานสร้างสรรค์ที่จัดทำขึ้นด้วยตัวเองทั้งหมดในเว็บไซต์

3. ธนาคารแห่งประเทศจีนขอสงวนสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด หรือที่ได้ร่วมกับผู้ร่วมจัดทำ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์บริการ สิทธิบัตร สิทธิที่พึงมี เป็นต้น

4. เนื้อหาการบริการในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศจีนรวมถึง เนื้อหาทั้งหมดของข้อความ ซอฟต์แวร์ ภาพ ตาราง โฆษณา และข่าวสารอื่นๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศจีนเสนอต่อลูกค้า เนื้อหาทั้งหมดนี้จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. เนื้อหาข้อความในเว็บไซต์ที่ได้รับมาจากกลุ่มองค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจอื่น ลิขสิทธิ์ของเนื้อหานั้นๆ เป็นของผู้ที่ให้มา การนำเสนอ หรือปล่อยโหลดเนื้อหาเหล่านี้ ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว และได้ให้เครดิตที่มาตามที่ได้ตกลงกัน

การขอใช้เนื้อหาของทางเว็บไซต์

1. อ้างอิงตามกฎหมายลิขสิทธิ์และแถลงการณ์ เกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศจีน ท่านสามารถเยี่ยมชม โหลดเนื้อหาที่ไม่ได้นำไปใช้ในทางธุรกิจในเว็บไซต์ได้ สำหรับเนื้อหาใดๆ ที่นำไปใช้ในทางธุรกิจ (อาทิ ถ่ายสำเนา โหลด บันทึก ส่ง หรือแลกเปลี่ยน เช่น แสดงหรือรีบอร์ดแคส ออกต้นฉบับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีใดๆ ที่เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ของทางเว็บไซต์นี้ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง) จำเป็นต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางธนาคารแห่งประเทศจีน และเขียนที่มาพร้อมสัญลักษณ์ทางลิขสิทธิ์ทั้งหมดของธนาคารแห่งประเทศจีน เกี่ยวกับการยื่นหนังสือขออนุญาต ให้ส่งมาที่ธนาคาร ที่อยู่คือ 179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ สำหรับเว็บไซต์ และสำนักพิมพ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามแถลงการณ์ของเว็บไซต์นี้ และได้นำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยพลการไม่ผ่านการอนุญาตจากทางธนาคารก่อนและไม่ลงที่มา ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมาย เรียกร้องหาความรับผิดชอบ

2. ถ้ายังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศจีน ไม่ว่าผู้ใดก็ตามไม่สามารถก๊อปปี้ หรือสำรองข้อมูลไปที่อื่น นอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารแห่งประเทศจีน

3. ถ้าท่านต้องการใช้เว็บไซต์ธนาคารนี้ รวมถึงเนื้อหาที่ได้รับมาจากกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานธุรกิจอื่น โปรดติดต่อกับผู้ดูแลลิขสิทธิ์โดยตรง เรื่องการดำเนินการและความรับผิดชอบทางกฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ธนาคารนี้

4. หลังจากที่บุคคลหนึ่ง หรือองค์กรได้รับอนุญาตแล้ว เนื้อหาฉบับภาษาจีนที่เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ธนาคารทั้งหมด ที่เก็บเป็นสำเนาและลิงค์ไว้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ :

(1) เนื้อหาที่นำเสนอหรือบรรยายนั้นต้องรับรองว่ามีใจความเดียวกับต้นฉบับ

(2) เครดิตที่มา คือเว็บไซต์นี้ : www.bankofchina.com/th

เรื่องที่ต้องรู้ในการทำลิงค์

ถ้าต้องการทำลิงค์เว็บไซต์นี้ไปที่เว็บไซต์อื่น โปรดเคารพในเงื่อนไขตามด้านล่างนี้

1. การเชื่อมลิงค์เว็บไซต์นี้จะต้องลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2. นอกจากในข้อตกลงกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) มีสัญญาพิเศษ มิเช่นนั้นลิงค์ที่เชื่อมต่อต้องใช้ URL="www.bankofchina.com/th ไม่ใช้หน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์

3. มุมมอง ตำแหน่ง และด้านอื่นๆ ที่เชื่อมต่อต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย หรือเลือนลาง เช่น ชื่อ "www.bankofchina.com/th", เครื่องหมายการค้า

4. ตำแหน่งที่เชื่อมต่อ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้องไม่ทำให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจผิด

5. เมื่อผู้เยี่ยมชมคลิ๊กลิงค์เชื่อมต่อ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะต้องแสดงแบบเต็มหน้าจอ ไม่อนุญาตให้แสดงในรูปแบบ Frame กับเว็บไซต์นี้

6. ธนาคารแห่งประเทศจีนสามารถเรียกคืนสิทธิในการเชื่อมต่อลิงค์กับเว็บไซต์นี้คืนจากผู้เชื่อมต่อได้

แถลงการณ์พิเศษ

เนื้อหาหรือข้อความที่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร มีการนำมาใช้เสนอ หรือปล่อยโหลดโดยมาจากบุคคลที่สาม ไม่ได้เป็นการแสดงว่าเนื้อหานี้เป็นมุมมองของทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมศึกษา

  [ Close ]

 
· ประวัติความเ...

เกี่ยวกับเรา

     ข้อมูลสาขา
     ตอบแทนสังคม
     สาขาต่างๆ
     ข่าวสารการเงิน
     นโยบายตรวจสอบ
     รับสมัครงาน
     ข้อมูลเว็บไซต์

 
  ·ลิขสิทธิ์  ·คำสงวนสิทธิ์  ·เงื่อนไขการใช้งาน  ·ติดต่อกับเรา  ·นโยบายความเป็นส่วนตัว  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.