中国银行全球门户网站
简体中文 | ENGLISH | ภาษาไทย


    Home >> BOCประเทศไทย >> ลูกค้าบุคคล >> สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า

สินเชื่อรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า


 

สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บ้านแบงค์ออฟไชน่า เป็นสินเชื่อสำหรับท่านที่ต้องการไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งจะทำให้ท่านลดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยลง รวมถึงสามารถกู้เพิ่มเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี

จุดเด่น

 • ประหยัดได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก
 • สำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในระยะยาว ธนาคารขอนำเสนอดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะถูกลงเมื่อผ่อนกับธนาคาร 3 ปีขึ้นไป หรือ
 • กรณีท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในช่วงสั้นๆ ธนาคารมีดอกเบี้ยถูกในช่วงแรกเพื่อตอบความต้องการของท่าน ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
 • สามารถกู้เพิ่มเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต
 • ยอดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง ล้านละ 5,900 บาทต่อเดือน
 • ไม่บังคับทำประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย (สำหรับชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย สามารถเป็นผู้ค้ำประกันให้กับคู่สมรสสัญชาติไทยได้)
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือ
 • เจ้าของกิจการ ที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 3 ท่าน (ผู้กู้ร่วมต้องเป็นบุคคลในครอบครัว หรือคู่สมรสของผู้กู้หลัก)

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารใบคำขอสินเชื่อ และข้อมูลส่วนตัว

 • ใบคำขอสินเชื่อ (ขอได้จากสาขาของธนาคาร หรือโทร. 02-286-1010 ต่อ 2523 – 2527 วันและเวลาทำการ)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้

1. ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงาน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 ดือน

2. กรณีเจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ

 • ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือรายงานการประชุม
 • สำเนาบัญชีธนาคารนย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินของกิจการ 2 ปีล่าสุด รวมถึงบัญชีภายใน หรือเอกสารการเสียภาษี (ถ้ามี)

 เอกสารแสดงข้อมูลหลักประกัน

 • หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
 • สำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • หลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด

 • สาขาของแบงค์ออฟไชน่าทุกแห่ง
 • เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ กว่า 1,100 สาขา ทั่วประเทศ
 • เครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย์ กว่า 2,000 เครื่อง ทั่วประเทศ
 • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถชำระผ่านได้ทุกช่องทาง

หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ

 • หักเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวันของแบงค์ออฟไชน่า หรือธนาคารไทยพาณิชย์

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อที่สาขาของธนาคาร หรือ
 • โทร. 02-286-1010 ต่อ 2523 – 2527 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.30 หรือ
 •  อีเมล์ personalloan.th@bankofchina.com
หมายเหตุ: สำหรับเงื่อนไขอื่นๆที่มิได้กล่าวถึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  [ Close ]

 
· บริการการเงิ...

ลูกค้าบุคคล

     เงินฝากบุคคล
     สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า
     แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
     บัตรธนาคาร
     บริการอื่น

 
  ·ลิขสิทธิ์  ·คำสงวนสิทธิ์  ·เงื่อนไขการใช้งาน  ·ติดต่อกับเรา  ·นโยบายความเป็นส่วนตัว  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.