中国银行全球门户网站
简体中文 | ENGLISH | ภาษาไทย


    Home >> BOCประเทศไทย >> ลูกค้าบุคคล >> บัตรธนาคาร

365 จอยฟูล รีวอร์ด คะแนนแลกของรางวัล


 

ให้คุณสนุกกับการสะสมคะแนนง่ายๆ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและยิ้มรับความสุขได้ทุกวัน กับการแลกของรางวัลมากมายจากรายการ "365 จอยฟูล รีวอร์ด" ที่ทางธนาคารคัดสรร เพื่ออภินันทนาการแด่คุณคนพิเศษแทนคำขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจแก่ธนาคารด้วยดีตลอดมา

สนุกกับการสะสมคะแนนง่ายๆ   
เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 5 บาท
รับคะแนนสะสม 1 คะแนน สำหรับบัตรทองและคลาสสิก และรับ 2 คะแนนสำหรับบัตรแพลทินัม

(สำหรับบัตรเครดิต 2 สกุลเงิน Union Pay ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 1 หยวน เทียบเท่ากับ 5 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนนสำหรับบัตรทองและคลาสสิก  และรับ 2 คะแนนสำหรับบัตรแพลทินัม )

พิเศษ เมื่อแบ่งจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการกับโปรแกรมผ่อนชำระ Installment Plan
ทุกๆ 5 บาท  รับเพิ่มอีก 1  คะแนนสำหรับบัตรทุกประเภท

รับความสุขได้ทุกวันกับการแลกของรางวัลมากมายที่ตรงใจ

1.Cash Rewards รางวัลเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

2.Gifts ของขวัญ

3.Air-tickets ตั๋วเครื่องบิน

แลกได้ง่ายๆ 3 ขั้นตอน

1.เลือกรับความสุขจากของรางวัลที่ตรงใจ จากแคตตาล็อค

2.กรอกแบบฟอร์มเพื่อแลกของรางวัลให้ครบถ้วน คลิ๊ก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

3.ส่งแบบฟอร์มมายังธนาคาร ได้ 2 ช่องทาง

ทางไปรษณีย์:

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

179/4 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หรือโทรสาร: 2286 0520

ตรวจสอบคะแนนสะสมง่ายๆ จากใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตประจำทุกเดือน หรือติดต่อ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร. 0-2679-5566 ในวันทำการ เวลา 8.30 – 17.30 น.

หมายเหตุ  รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การสะสมคะแนน

1.ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารแห่งประเทศเทศจีน สาขากรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ธนาคาร") ครบทุก 5 บาทแต่ละรายการใช้จ่าย จะได้รับ 1 คะแนน สำหรับบัตรประเภททองและคลาสสิก และรับ 2 คะแนนสำหรับบัตรประเภทแพลทินัม โดยคะแนนจะถูกสะสมในบัญชีอัตโนมัติ และจะปรากฏอยู่ในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย บัตรเครดิตประจำทุกเดือน

ผู้ถือบัตรเครดิต 2 สกุลเงิน Union Pay เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกๆ 1 หยวน จะได้รับ 1 คะแนนสำหรับบัตรประเภททองและคลาสสิก และรับ 2 คะแนนสำหรับบัตรแพลทินัม โดยคะแนนจะคำนวณรวมอยู่ในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

ผู้ถือบัตรทุกประเภทที่แบ่งจ่ายค่าสินค้าหรือบริการกับโปรแกรมผ่อนชำระ Installment Plan รับเพิ่มอีก 1 คะแนนสำหรับทุกๆ 5 บาทของยอดแบ่งจ่าย

2.2.คะแนนสะสมจะถูกคำนวณจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร จากการซื้อสินค้า/บริการทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจะต้องเป็นประเภทร้านค้าภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (โดยอ้างอิงจาก Merchant Category Code "MCC" ตามระบบของ MasterCard หรือ UnionPay เท่านั้น) ยกเว้น การเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ ดอกเบี้ยจากการใช้บัตร การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน และรายการที่ถูกยกเลิกหรือที่มีการคืนในภายหลัง

 (ประเภท MCC ที่ยกเว้นการคำนวณคะแนนสะสม)

3.คะแนนสะสมจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติทุกเดือนตามยอดรายการใช้จ่ายผ่านบัตร และแจ้งให้ทราบในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตามรอบบัญชีของบัตร เป็นประจำทุกเดือนที่มีการเคลื่อนไหว

สำหรับบัตรประเภททองและคลาสสิก คะแนนสะสมที่ได้รับจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสิ้นสุด ระยะเวลาการสะสมคะแนนของแต่ละรอบปี (ระยะเวลาการสะสมคะแนนของรอบปี เริ่มทุกวันที่ 1 กรกฏาคม ถึง 30 มิถุนายนในปีถัดไป) ตัวอย่างเช่น  คะแนนสะสมที่ได้รับทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2555 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และคะแนนสะสมที่ได้รับทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นต้น

สำหรับบัตรประเภทแพลทินัม คะแนนสะสมที่ได้รับไม่มีวันหมดอายุ

4.การคำนวณคะแนนสะสมรวมถึงการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมด้วย โดยคะแนนสะสมของบัตรเสริมจะปรากฏอยู่ในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของ บัตรเสริมแต่ละบัตร

5.ผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสมของบัตรหลักรวมกับบัตรเสริมทั้งหมด เพื่อใช้แลกของรางวัล

การใช้สิทธิ์นำคะแนนสะสมแลกของรางวัลสำหรับผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น และต้องใช้สิทธิ์นำคะแนนสะสมแลกของรางวัลก่อนคะแนนจะหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน (รวมทั้งกรณีการขอยกเลิกบัตรโดยผู้ถือบัตร ผู้ถือบัตรต้องใช้สิทธิ์นำคะแนนสะสมแลกของรางวัลก่อนทำการยกเลิกบัตร มิฉะนั้น คะแนนสะสมทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยทันทีพร้อมกับบัตร  และไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิต่างๆ)

6.สมาชิกบัตรใหม่จะได้รับเข้าร่วมรายการ "365 จอยฟูล รีวอร์ด" โดยอัตโนมัติ

7.รายการ "365 จอยฟูล รีวอร์ด" นี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)เท่านั้น

การแลกของรางวัล

1.ผู้ถือบัตรสามารถเลือกใช้คะแนนสะสมแลกรับของรางวัลได้ โดยใช้คะแนนสะสมแลกรับของรางวัลตามที่ระบุของแต่ละรายการ

2.ผู้ถือบัตรสามารถแลกของรางวัลจากธนาคารผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

(1) ทางไปรษณีย์ จัดส่งมาที่
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

(2)  ทางโทรสาร หมายเลข 0-2286 0520

ผู้ถือบัตรสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแลกของรางวัลที่ www.bankofchina.com/th และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วจัดส่งมาที่ธนาคาร
ทั้งนี้ การส่งแบบฟอร์มเพื่อแลกของรางวัล จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและธนาคารได้ยินยอมด้วยแล้ว

3.การแลกรับของรางวัลตามรายการ "365 จอยฟูล รีวอร์ด" นี้ มีผลถึง 30 มิถุนายน 2556 (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา ธนาคารจะมีการแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบล่วงหน้า ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด)

4.ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพอยู่ ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว และชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น 

การจัดส่งของรางวัล

1.แลกรับรางวัลเงินคืน ธนาคารจะทำการบันทึกจำนวนเงินคืนเข้าบัญชีบัตรภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติการแลกคะแนนสะสมเป็นเงินสด

2.แลกรับของขวัญ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้จัดการส่งของรางวัลให้ผู้ถือบัตรตามที่อยู่ในการจัด ส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต หรือตามที่อยู่ที่สมาชิกบัตรได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการแลกรับของรางวัล ทั้งนี้ บริการจัดส่งภายในประเทศเท่านั้น โดยผู้ให้บริการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ถือบัตรภายใน 15 นับตั้งแต่ธนาคารได้รับแบบฟอร์มการแลกรับของรางวัลจากผู้ถือบัตรโดยสมบูรณ์ และได้อนุมัติการแลกรับของรางวัลแล้ว ยกเว้นกรณีของรางวัลหมดสต๊อกหรือรอการผลิต ผู้ให้บริการสามารถส่งของรางวัลเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

ในการรับของรางวัลโปรดตรวจสอบสภาพของรางวัลอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตกหักหรือชำรุดเสียหาย ก่อนการลงนามรับของรางวัลทุกครั้ง โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนหรือชดเชยสำหรับของ รางวัลใดๆ ซึ่งได้มีการลงนาม รับของไว้แล้วแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยหากมีข้อโต้แย้งใดๆ ในความชำรุด บกพร่อง หรือผิดพลาดเกี่ยวกับของรางวัล ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อไปยังผู้ให้บริการโดยตรง

3.แลกรับตั๋วเครื่องบิน ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ถือบัตรในการออกตั๋วเครื่องบินและจัดส่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสายการบินหรือผู้ให้บริการ โดยผู้ถือบัตรจะต้องส่งแบบฟอร์มการแลกรับของรางวัลที่สมบูรณ์มายังธนาคารและ ได้รับการอนุมัติจากธนาคารให้ทันกำหนดออกตั๋ว ธนาคารจะทำการอนุมัติภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารได้รับแบบฟอร์มการแลกรับของรางวัลที่สมบูรณ์

ใน การแลกตั๋วเครื่องบิน โปรดตรวจสอบวัน เวลาเดินทาง และเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินก่อนทำการออกตั๋วทุกครั้ง โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนหรือชดเชยสำหรับของ รางวัลใดๆ ซึ่งได้มีการออกตั๋วไว้แล้วแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยหากมีข้อโต้แย้งใดๆ ในความผิดพลาดเกี่ยวกับของรางวัล ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อไปยังผู้ให้บริการโดยตรง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

1.ในกรณีของรางวัลบางรายการหมดสต๊อค ยกเลิก หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากร้านค้า ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการ/บริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและ ราคาใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.รายการของรางวัล รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น ของรางวัลประเภทตั๋วเครื่องบิน จะไม่ได้รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบิน/ผู้ให้บริการ

3.เมื่อได้ทำรายการหักคะแนนสะสมแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

4.ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายหรือให้บริการ ในกรณีที่สินค้า/บริการที่ให้กับสมาชิกบัตรชำรุดเสียหาย หรือมีข้อบกพร่องใดๆ ขอให้ผู้ถือบัตรติดต่อกับบริษัทผู้จัดจำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรงตามชื่อและ หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ในแคตตาล๊อคของรางวัลของรายการ "365 จอยฟูล รีวอร์ด" นี้

5.ผู้ถือบัตรตกลงและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ถือบัตรให้กับตัวแทนของธนาคาร สาขาของธนาคาร บริษัทในเครือฯ และ/หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการนี้เท่านั้น

6.การขอยกเลิกหรือถูกยกเลิกบัตรเครดิตของธนาคาร คะแนนสะสมและสิทธิ์การแลกของรางวัลต่างๆ จะถูกยกเลิกโดยทันที และไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิต่างๆ

7.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายการของรางวัล ระยะเวลาการแลกของรางวัล รายละเอียดต่างๆ รวมถึงการสะสมคะแนนและอายุของคะแนนสะสม ตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.กรณีมีข้อโต้แย้ง/ข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อยุติ

  [ Close ]

 
· บริการการเงิ...

ลูกค้าบุคคล

     เงินฝากบุคคล
     สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า
     แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
     บัตรธนาคาร
     บริการอื่น

 
  ·ลิขสิทธิ์  ·คำสงวนสิทธิ์  ·เงื่อนไขการใช้งาน  ·ติดต่อกับเรา  ·นโยบายความเป็นส่วนตัว  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.